​​NOVA UNIAO BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY

 
PROGRAMS

ADULTS
AND KIDS

KIDS AND ADULTS BRAZILIAN JIU JITSU GI AND NO GI

ADULTS BRAZILIAN JIU JITSU COMPETITION TRAINING

FUNDAMENTALS BRAZILIAN JIU JITSU

ADULTS MMA

ADULTS CARDIO KICKBOXING

ADULTS YOGA

KIDS STRIKING CLASS